Web Site Generator

Mevzuatlar

Çevre Mevzuatı


İlgili Kanunlar Resmi Gazete Tarihi Son R. Gazete Tarihi
  2872 No'lu Çevre Kanunu 11-08-1983 -
İlgili Kanunlar Resmi Gazete Tarihi Son R. Gazete Tarihi
  TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 25-01-2017 -
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18-11-2015 -
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09-02-2016 -
  Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 21-11-2013 -
  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Yönetmelik 21-11-2013 -
  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10-09-2014 -
  Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 25-12-2013 -
  Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği 18-04-2014 -
  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17-05-2014 -
  Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 16-07-2015 -
  Maden Atıkları Yönetmeliği 15-07-2015 -
  Maden Atıkları Yönetmeliği Ekleri 15-07-2015 -
  Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13-12-2014 -
  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11-03-2015 -
  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11-03-2015 -
  29115 Sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ekleri 10-09-2014 -
  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 06-06-2015 -
  Tozla Mücadele Yönetmeliği 05-11-2013 -
  Tozla Mücadele Yönetmeliği Ekleri 05-11-2013 -
  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05-07-2013 -
  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05-07-2008 -
  Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 04-04-2014 -
  Atık Yönetimi Yönetmeliği 02-04-2015 -
  Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekleri 02-04-2015 -