Mobirise Website Creator

Mevzuatlar

İSG Mevzuatı


İlgili Kanunlar Resmi Gazete Tarihi Son R. Gazete Tarihi
  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11-02-2016 -
  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07-03-2016 -
  Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği 04-07-2014 -
  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30-12-2013 -
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30-04-2015 -
  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29-12-2012 -
  İlkyardım Yönetmeliği 29-07-2015 -
  İlkyardım Yönetmeliği Ekleri 29-07-2015 -
  İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetelik Ekleri 29-06-2015 -
  İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29-06-2015 -
  Alt İşverenlik Yönetmeliği 27-09-2008 -
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24-12-2013 -
  Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 24-06-2015 -
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21-01-2010 -
  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20-08-2013 -
  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20-03-2009 -
  İş Kolları Yönetmeliği 19-12-2012 -
  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19-09-2013 -
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 18-12-2014 -
  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18-06-2013 -
  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15-06-2013 -
  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13-07-2013 -
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 09-08-2009 -
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09-07-2015 -
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 09-07-2015 -
  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 05-02-2013 -
  Asbestle Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 25-01-2013 -
  Alt İşveren Yönetmeliği 27-09-2008 -
İlgili Kanunlar Resmi Gazete Tarihi Son R. Gazete Tarihi